La tradició radiofònica de la ciutat li vé donada per la història de dos mitjans, Radio Juventud de Sant Feliu i Ràdio Sant Feliu, Emissora Municipal; però alhora, és també la història de la societat que les ha escoltat al llarg dels anys. Radio Juventud va emetre entre el 1948 i el 1967, i l’actual emissora municipal, Ràdio Sant Feliu, ho fa des del 1981 i fins ara. Es tracta del mitjà que més repercussió ha tingut a la ciutat, contribuint, en bona part, a la seva projecció.

Àerea Sant Feliu de Llobregat

Imatge aèria del nucli urbà de Sant Feliu de de Llobregat el 1962 amb indicació dels llocs relacionats amb la ràdio

Font: elaboració pròpia a partir de la fotografia de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Col·lecció d’imatges ciutadanes. Fotògraf: Jaume Amigó Mata. Imatge cedida per Joana Raspall Juanola.

 

El desenvolupament de la radiodifusió i el seu impuls s’ha pogut fer per la iniciativa institucional, tant en la dictadura com ara en la democràcia. Les dues van néixer per una necessitat social del moment: en el franquisme va ser la ràdio de l’entreteniment que tenia com un dels seus reclams la participació; en democràcia és un servei públic, que entén la participació com una forma de donar veu a la gent facilitant el seu accés, però també perquè la informació i l’actualitat local són un dels eixos de la seva programació. Val a dir, que ni la ciutat ni la societat de la dècada dels 50 i els 60, així com el país, eren les mateixes que en els 80 o ara. La seva fesomia social i urbana han tingut profundes transformacions en tots aquests anys.